Lexima Reinecker Vision

De betere hulpmiddelenzorg bij slechter zien

Het is onze ambitie om iedereen met een visuele handicap actief aan het maatschappelijk leven te laten meedoen, met de inzet van onze hoogwaardige hulpmiddelen, onze professionele ondersteuning en betrokkenheid.

Meedoen en genieten, thuis, op school of op het werk. Dat willen we samen met u en uw zorgverlener bereiken.